– Hệ thống giữ xe thông minh Bãi giữ xe Liberty Central Quận 1 – TPHCM

– 1 máy – 2 làn xe

45,000,000