Hệ thống giữ xe thông minh Nhà Thờ Huyện Sỹ Quận 1 – TPHCM

– 3 máy – 6 làn xe

120,000,000