• Trường TCN Nam Sài Gòn 47 Cao Lỗ, q8 tphcm
  • 01 máy
  • 02 làn xe
  • chụp hình biển số – khuôn mặt

45,000,000