KIỂM SOÁT CỔNG OFFLINE 3T

3T-SC01

1. Giới thiệu

3T-SC01 là hệ thống kiểm soát cổng vào/ra đơn giản, hiệu quả, dễ sử dụng và chi phí thấp. Hệ thống có thể hoạt động dưới những môi trường khác nhau như: Văn phòng, nhà xưởng, khu công nghiệp, khu vui chơi, khu du lịch…

2. Chức năng

Hình ảnh tham khảo
Giải pháp kiểm soát ra vào kết hợp cổng xoay Tripod Turnstile
Hình ảnh hệ thống cửa anh ninh tripod (05 Lanes) kiểm soát vào ra và chấm công